Dowód zakupu

- każdy klient otrzymuje fakturę

- faktura jest równocześnie gwarancją, chyba że opis towaru wyraźnie mówi inaczej

- jesteśmy płatnikiem VAT, wszystkie ceny są cenami brutto zawierającymi 23% VAT